Meditácia na 16.07.2017

15. nedeľa v Cezročnom období | Mt 13, 1-9

SOM VYZVANÝ ANGAŽOVANE PRACOVAŤ

 separator.png

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ 

3_dclubomir_stancek.jpg

Milí priatelia, nezabudnite si pozrieť na našej stránke aj ďalšie rubriky - ako napríklad záznamy z DUCHOVNÝCH CVIČENÍ, kde sa môžete dozvedieť o duchovnom raste oveľa viac.... viac informácií tu.

YT | GTV | kniha Č N O S T I