Meditácia na 11.08.2017

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 16, 24-28

KRÍŽ NÁŠ KAŽDODENNÝ

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“lubomir_stancek_citat3.jpgYT | GTV | viac k dnešnej téme evanjelia sa môžete dozvedieť tu: Ž I V O T