Meditácia na 19.08.2017

 

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 19, 13-15

DETI

 separator.png

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. ...viac na dnešnú tému evanjelia sa dozviete tu: D E T I


evanjelilzacia_sutaz.jpg

YT | GTV