Meditácia na 09.09.2017

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 1-5

OBJAVIŤ PRAVÝ ZMYSEL ZÁKONA, KTORÝ NÁS MÁ PRIVÁDZAŤ K BOHU

separator.png

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

 

YT | GTV