Meditácia na 30.09.2017

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 43b-45

ODOVZDANOSŤ

separator.png

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

 

YT | GTV