Meditácia na 14.10.2017

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 27-28

SPOMIENKA NA PANNU MÁRIU

separator.png

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

 

YT | GTV | PANNA MÁRIA