Meditácia na 24.11.2017

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 19, 45-48

JEŽIŠ A MOJ ŽIVOT

separator.png

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

 

YT | GTV