Meditácia na 23.01.2018

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 31-35

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Dokážme priateľstvo skutkami

Včera sme sa z Božieho slova dozvedeli o potrebe priateľstva s Ježišom. Byť priateľom je hodnota, ktorá je na nezaplatenie i v dnešnej dobe. Dnes pri čítaní evanjelia zaznieva, ako sa Pán zamýšľa: „Kto je moja matka, moji bratia?“ (Mk 3,33) a na konci si dáva odpoveď: „Kto plní Božiu vôľu je môj brat i moja sestra, i moja matka“ (Mk 3,35). Za Ježišom prichádzajú tentokrát jeho príbuzní. Nie sú to jeho súrodenci, ale skôr jeho bratranci a sesternice. Židia totiž toto nerozlišovali. Ale predsa boli jeho príbuznými, dokonca medzi nimi bola aj jeho matka. Na prvý pohľad sa zdá, že Ježiš sa k nim správa akosi odmerane, akoby nimi pohŕdal. „Čo mu na nich nezáleží?“, mohli by sme sa pýtať. To rozhodne nemôžeme tvrdiť. Veď on miluje aj hriešnikov. Čo nám chce Pán povedať je to, že jeho príbuznými nie sú len pokrvne blízki, ale aj duchovne blízki. Kto sú to tí duchovne príbuzní Krista? To môžu byť všetci ľudia - ja, ty, nielen kňazi, ale všetci - otcovia, mamy, starí rodičia, deti, malí i veľkí. Prečo vás takto oslovujem? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Nezdá sa to niekomu možno drzé, staromódne? A prečo pri sv. omši často používame toto oslovenie? Isto to väčšina z vás vie.

Vyplýva to z toho, o čom práve teraz hovoríme. Kristus Pán je náš zjednocujúci prvok. On z nás robí jednu veľkú rodinu. Na jeho základe sme navzájom príbuzní. To bolo aj jeho veľkým cieľom - založiť Božiu rodinu - Cirkev. Podmienka je len jedna jediná - plniť Božiu vôľu (porov.: Mk 3,35). Pýtame sa ale, čo to pre nás konkrétne znamená? Čo od nás Boh chce? Boh je láska. Preto plniť jeho vôľu nemôže byť nič zlé, nemožné, ba dokonca ani príliš náročné. Uisťujú nás o tom Kristove slová: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,30). Plniť Božiu vôľu je správať sa ako Ježiš Láska. Konkrétne to znamená, priniesť trochu lásky do svojho okolia, do vlastnej rodiny, na pracovisko, do školy, na ihrisko, medzi susedov. Každým dobrým skutkom sa to darí. Odkiaľ chceme na to posilu? Pri sv. omši sa nám denne dáva Ježiš v Eucharistii za pokrm. Živme sa ním, prijímajme ho s láskou a čoskoro zbadáme, ako nás on bude premieňať. Nik lepšie neplnil Božiu vôľu ako Ježišova a naša Matka - Panna Mária. Poprosme ju v tejto chvíli, aby sme sa na jej orodovanie stali skutočnými Ježišovými bratmi a sestrami, a tak aj príbuznými medzi sebou. Panna Mária, Kráľovná rodiny, oroduj za nás! Amen

YT | GTV