Meditácia na 22.02.2018

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli | Mt 16, 13-19

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Dobré ponuky je treba využiť

V dnešnom svete sa neustále stretávame s najrôznejšími ponukami: či sa jedná o prácu, či ponuky na veci, či predmety - ako sú telefóny v akciách v ktorých ušetríte... Ušetríte aj na pracích práškoch a hojdacích kreslách... Jednoducho, sú všade a všetky sa snažia nás nachytať a prinútiť nás uveriť len tomu ich najvzácnejšiemu, najvoňavejšiemu a najlacnejšiemu výrobku, bez ktorého si život už nebudeme vedieť predstaviť. A musíme si priznať v tejto chvíli, že to sledujeme s obrovským záujmom. Dalo by sa povedať `hlceme im to aj z navijakom` a ak sa nám naozaj podarí niečo kúpiť za dobrú cenu, alebo ten prostriedok funguje, ako nám sľubovali, máme z toho radosť. Bolo by to asi choré, keby tomu tak nebolo. A tak sa môže zdať, že veci fungujú len na ponuke, ktorú môžem - nemusím využiť. Takúto ponuku dostali aj panny v dnešnom evanjeliu. Ponuka znela asi takto: Zoberte si lampáše a čakajte na ženícha, potom mu budete svietiť na cestu, urobíte mu tak lampiónový sprievod a za odmenu sa len vás desať zúčastní na jeho svadobnej hostine. „Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob“ (Mt. 25.3-4).

A všetci dobre vieme, ako sa to skončilo. Zrazu bolo nedostatok oleja. Tie, čo ho mali dostatok, išli so ženíchom na svadbu; tie druhé sa tam však nedostali. Aj my sami sme stáli pred takouto ponukou - keď sme išli na krst. Niektorí sa rozhodovali sami, za nás ostatných túto ponuku prijali rodičia. Vtedy sme si boli všetci rovní, boli sme čistí od hriechu - ako panny, a dostali sme s krstom aj funkčné lampáše a na počudovanie, mali sme k nim aj `zadarmo` olej. Aj keď nebolo to celkom zadarmo, lebo Ježiš za ten náš olej zaplatil - na dreve kríža. Našou úlohou je: zabezpečovať si olej ak sa nám míňa, aby sa nestalo, že minieme aj poslednú kvapku a naše lampy zostanú prázdne. Ale ako prísť k oleju? Ak poviem, že sú to dobré skutky, tak mnohí z vás si povedia: „No a znova sme pri tom, stále to isté do kolečka dokola...“ No môžem vám povedať, že keď zistím aj inú možnosť, ako prísť k oleju, tak to určite budem kričať do sveta - nie z kazateľnice ako teraz, ale zo striech. Zatiaľ však nie je inej možnosti a myslím si, že sa to nezmení. Veď láska k svojim blížnym prejavujúca sa cez dobré skutky, je najväčšou producentkou oleja tak potrebného pre naše lampy. Ale čo sa na náš veľký zármutok deje. Sú kresťania, ktorým sa už zunovalo `milovať Boha a blížnych` a nechce sa im už takýmto spôsobom zháňať olej; iní už dávno nielenže nedopĺňajú olej, ale zahodili do koša už aj lampy. Možno ste videli v televízii kreslenú rozprávku: Asterix, Obelix a vikingovia. Vikingovia v nej uniesli z galskej dediny najväčšieho strachopuda a bojka, lebo verili, že strach dáva krídla a tak sa snažili o to, aby ich to naučil. Nepodarilo sa mu lietať, tak ho chceli zabiť. On sa však zaľúbil do vikingského dievčaťa. Museli všetci skonštatovať, že nie strach dáva krídla, ale láska.

Prosme dnes Pána Ježiša a svätú Terezku Benediktu - spolupatrónku Európy, nielen za tých, čo zahodili lampy svojho krstu, ale prosme aj za seba, aby sme mali čoraz viac chuti zháňať sa po akciách oleja dobrých skutkov, aby sme tak ponuku, ktorú nám dáva, využili a mali z toho radosť ako z niečoho najlepšieho, najkrajšieho a najlacnejšieho - čo sa jednoducho oplatí robiť, aby sme potom, až nás na konci nášho života povolá k sebe ženích na svadbu, mali čím svietiť, a nie sa vtedy zháňať po tak potrebnom oleji do našich lámp. Amen.

YT | GTV | KRÍŽOVÁ ✞ CESTA | Boh nezasahuje; Boha niet… keď priepasťou je vlastný život