Meditácia na 21.03.2018

Streda po 5. pôstnej nedeli | Jn 8, 21-30

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Vyvodiť správne závery

Až trikrát Pán Ježiš vystríha svojich neveriacich poslucháčov: Zomriete vo svojom hriechu; vyčíta im pritom hriech nevery v jeho božstvo. My samozrejme veríme, že Ježiš je naším Bohom a Pánom. Ak však z tejto pravdy a z tejto viery neurobíme dokonalé závery - náš hriech nemusí byť menší, môže byť dokonca väčší, než hriech tých neveriacich farizejov. Pozeráme nábožne na Kristov kríž; vieme, že je to naša vec, naša vina, náš dlh, náš záväzok; vyznávame svoje hriechy, rátajúc, že ten kríž to je tiež prostriedok nášho zmierenia s Bohom. To zmierenie bude natoľko vážne, účinné a trvalé - nakoľko vážne bude naše predsavziatie polepšiť sa. Ak sa do našich spovedí zakráda rutina a bezmyšlienkovitosť - nie je divné, že nepozorujeme u seba nápravu; a v takom prípade môže nás znepokojiť výstraha, že zomrieme vo svojich hriechoch - napriek tomu, že sa z nich dokonca podrobne spovedáme. Preto prosme Boha v dnešnej Modlitbe nad obetnými darmi: Milosrdný Bože, pre zásluhy zmiernej obety, ktorú slávime, odpusť nám viny a usmerňuj k sebe naše nestále srdcia.

YT | GTV | KRÍŽOVÁ ✞ CESTA