Meditácia na 23.03.2018

Piatok po 5. pôstnej nedeli | Jn 10, 31-42

Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.


Božstvo

Niekoľkokrát je tu reč o Ježišových skutkoch, o jeho dielach, ktoré sú schopné overovať jeho božstvo a jeho spasiteľné poslanie. Pre jedných boli tieto skutky dostačujúcim svedectvom, pre druhých - nie. Čiže: aby sme uverili, treba mať otvorené srdce pre pravdu a jej dôkazy. Nie je ľahkou vecou uveriť v Boha a v jeho tajomstvo. Človek je utvorený tak, že jeho oči vidia len to, čo nie je Bohom. Ale človek je mysliacou bytosťou, má povinnosť urobiť závery z toho, čo vidí. A to, čo vidí - môže ho priviesť k poznaniu Boha. Pán Ježiš svojimi skutkami dával nezvratné dôkazy pre svoje božstvo. A predsa, napriek týmto dôkazom, nie všetci mu uverili. Tieto isté dôkazy predkladá i nám, na stránkach Evanjelia -a ešte silnejšie dôkazy, svoje zmŕtvychvstanie. Napriek tomu mnoho pochybujúcich odmieta mu veriť. Určite v značnej miere sú to ľudia leniví myslieť a leniví srdcom. Je však faktom, že veľa ľudí sa otvára na milosť viery - alebo tiež stráca vieru - pozerajúc na skutky a diela kresťanov, na naše skutky a diela. Každý z nás má mať ambíciu, aby Boh skrze neho konal svoje diela. Nie sme schopní, aby sme konali efektné zázraky - ale i v Kristovom živote nie zázraky boli najdôležitejšie; najpresvedčivejší, aj pre dnešného človeka, je čistý Kristov život; bol silnejším dôkazom božstva než jeho zázraky. Kiežby sme aj my mohli povedať tým neveriacim, podobne ako povedal Kristus: verte našim skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Boh je v nás - a my v Bohu. Nadovšetko presvedčivým skutkom, ktorý máme v určitej miere nasledovať - je obeta, ktorú priniesol Kristus na kríži, obeta lásky a odpustenia.

YT | GTV | KRÍŽOVÁ ✞ CESTA