Meditácia na 21.04.2018

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 54a. 60-69

Ježiš povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.“ Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“


Moje telo je pravý pokrm

Tieto slová sú zhrnutím veľkej reči, v ktorej Pán Ježiš predpovedá ustanovenie Eucharistie. Žiaľ, veľa jeho poslucháčov pokrčilo plecami: Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! Ale veď žiadali zázraky! Nepomysleli však, že čím je zázrak ťažšie pochopiteľný - tým je pravdivejší, tým je zázračnejší. Podobne ako tamtí, znechucujú sa a odpadávajú mnohí kresťania počas stáročí, až po dnešný deň. Povedzme si úprimne: príčiny takého odpadnutia treba hľadať nie tak vo sfére rozumu, ako v oblasti srdca, v morálnej sfére. Priemerný kresťan nie, že sa nezamýšľa nad tým, ako je to možné, ako skôr váha urobiť závery z Kristových slov a z praxe požívanie jeho Tela. Kresťan, ktorý vážne rozmýšľa, musí vziať do úvahy, že v Eucharistii sa dokonáva skutočná premena, nastáva tam nová skutočnosť, ktorá predtým nebola, chlieb sa stáva telom Božieho Syna.

A tam, kde sa Kristus stal prítomným, nemôže všetko ostať tak, ako keby sa nič nestalo. Tam, kde on položil svoju ruku, stalo sa niečo nové. To poukazuje, že Eucharistia je premenou; musí byť obrátením, a nielen nejakou ozdobou, pridanou k ostatnému životu (J. Ratzinger). A v tom je tá ťažkosť, pred ktorou ustupuje dokonca aj mnoho veriacich: treba sa meniť. Preto, keď počúvajú o svätom prijímaní, zvlášť častom, hovoria: Tvrdá je to reč. Ale práve na to ustanovil Kristus túto sviatosť, aby sme v nej nachádzali silu zmeniť seba. Pán Ježiš uistil sv. Augustína: Som chlebom silných, požívaj ma! Ale nie ty mňa na seba premieňaš, ale j a teba v seba premením.

YT | GTV | ČNOSTI