Meditácia na 05.05.2018

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“


Kristus nám nesľubuje ľahký život

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Kto bude prenasledovať? Počujeme: Svet vás nenávidí. Samozrejme, nie ten svet, ktorý Boh stvoril pre svoju slávu, na úžitok a pre radosť človeka, o ktorom - keď ho stvoril - povedal, že je veľmi dobrý a ktorý aj naďalej má človek rozvíjať a skrášľovať. Ale bude nás prenasledovať ten svet, ktorého sa Kristus zrieka, a to je svet ideálov, ktoré stoja proti Kristovi. Takýto svet nemá rád to, čo nechápe; a teda nemá rád, lebo nechápe obetavosť, pochybnosť, zdržanlivosť, odpustenie, nechápe tieto hodnoty, a nemá rád to, čo sa protiví jeho ustáleným praktikám. Býva tak, že niekto, kto koná podľa zásad evanjelia, stáva sa nepohodlným pre okolie, stáva sa výčitkou svedomia pre svoje prostredie. Ako ktosi povedal: Dobrí ľudia sú ako zrkadlo, v ktorom zlý a špatný sa nerád obzerá a chce ho rozbiť na kúsky (J. Molier). A teda prenasledovanie. A brániť sa veľmi nemôžeme, pretože nesmieme používať tie metódy boja, ktoré používa ten „svet", a teda klamstvo, podvod, ohováranie, atď.

Ale našou silou a útechou je vedomie, že sme na strane Krista: Mňa svet nenávidel prv. Sme na strane prenasledovaného Krista - ale aj zmŕtvychvstalého. Ak Kristus vstal z mŕtvych - tak spolu s Ním vstali z mŕtvych a musia vstať z mŕtvych jeho ideály a hodnoty, ktorými aj my žijeme, pre ktoré umierame a ktorých mocou vstaneme z mŕtvych.

YT | GTV