Meditácia na 02.06.2018

Sobota 8. týždňa v Cezročnom období | Mk 11, 27-33

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Veriaci, ale neveriaci

Pán Ježiš výrazne poukazuje na nedôslednosť židovských veľkňazov a zákonníkov. Ak si myslia, že Jánov krst bol božskou vecou – prečo mu teda neverili? Prečo ho neprijali? Otvorene nepopierajú božský pôvod Jánovej misie, pretože sa boja ľudu. Ale podobný nedostatok dôslednosti pozorujeme aj u niektorých osôb naoko-veriacich. Chcú pokrstiť dieťa, chcú preň túto sviatosť – ale sami otáľajú s pristúpením k sviatosti zmierenia a Eucharistie. Pokrstia toto dieťa – ale nedbajú o jeho náboženskú formáciu. Zaručujú sa, že veria v Boha – a na druhej strane obžalovávajú tohto Boha zo všetkého zla, ktoré sa vyskytuje na svete. Praktizujú účasť na sviatostiach – ale nepraktizujú základné zásady lásky k blížnemu. Povediac stručne: veria – ale neveria; veria – ale nekonajú; veria v Krista – ale neveria Kristovi. Vážnym ohrozením pre súčasnú náboženskú vieru je tzv. selektivizmus: preberanie medzi pravdami viery; verí sa v jedny – iné sa odmietajú. Ale všetky pravdy viery sú medzi sebou logicky spojené: jedna slúži za základ druhej a jedna z druhej vyplýva.

Rozumný človek, keď prijíma jednu pravdu – musí prijať i ostatné; a ak sa spochybňuje jedna – musí sa tiež spochybniť celý rad iných – a nakoniec sa celá táto logicky skonštruovaná stavba viery môže rozpadnúť. Obetujme Kristovi celú našu vieru – nielen po určitú hranicu. Nepripájajme sa k tým, ktorí veria – ale neveria. Počas tejto sv. omše vzbuďme úkon viery vo všetky pravdy Krista, ktorý za všetky svoje pravdy dáva svoj život.

YT | GTV