Meditácia na 23.06.2018

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6, 24-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

Výstraha, aby sme neslúžili mamone - nie je popretím časných hodnôt

Pod mamonou môžeme ostatne rozumieť všetky stvorené veci, ktorým človek venuje toľko pozornosti, času a úsilia. Také veci ako blahobyt, postavenie, moc, zdravie, krása - sú veľmi dobré a užitočné, v určitých podmienkach dokonca potrebné. A dobre je, keď človek vie získať peniaze či vzdelanie, upevňovať svoje zdravie, pekne sa obliecť atď. Zmysel hodnoty veci je čímsi pozitívnym a podporuje tvorivý vzťah človeka k svetu (J. Pietraszko). Ale len dovtedy, keď sa nezmení v nenásytnosť a zaslepenie. Pri prílišnej starostlivosti sa človek stáva sluhom tých stvorených vecí, ich otrokom: svojich peňazí, svojho úspechu, svojej popularity - zatiaľ čo ony majú slúžiť nám, nie naopak! Ak si človek podriadi stvorené veci, ak nad nimi bude vládnuť - môže urobiť s nimi, čo sa mu páči, a teda môže ich dať so služby Bohu.

A slúžiť Bohu - to znamená dávať Bohu svoju inteligenciu, svoje zdravie, svoju energiu, svoje talenty a schopnosti, aby mohol skrze nás zjavovať svoju Prozreteľnosť, plniť svoju vôľu a uskutočňovať svoje plány, aby mohol skrze nás stále tvoriť svet, posväcovať ho a prinášať mu spásu. A to je pravý úžitok zo stvorených vecí. Ako povedal Bertold Brecht: Každá vec patrí tomu, kto ju robí lepšou. A to je realizácia Božieho kráľovstva, o ktorom je dnes reč, že je treba ho hľadať najprv. Vtedy Boh „pridá" nám to všetko, čo budeme potrebovať pre budovanie tohto kráľovstva. Človekovi, ktorý dá Bohu k dispozícii všetko - Boh zo svojej strany tiež dáva všetko.

YT | GTV