Meditácia na 04.07.2018

Streda 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 8, 28-34

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.


Nie všetko, čo je dovolené, osoží

Okrem rôznych bláznovstiev súčasného sveta prišiel rad na čiernu mágiu a kult satana. Stále sa dozvedáme o výčinoch satanistov, polícia odhaľuje ich organizované bandy a ozbrojené skupiny; títo mladí sľubujú, že budú verne slúžiť satanoví ako svojmu jedinému pánovi, vzdávajú mu náboženskú úctu, slávia liturgické obrady na jeho počesť. Keď počujeme o ich niektorých výstrelkoch, možno hovoriť o skutočnej, formálnej posadnutosti. Prípady skutočného posadnutia sú potvrdené (por. M. Martin, Rukojemníci diabla). Posadnutí môžu byť nielen rozhodní vyznávači satana, ale aj ľudia, ktorí v neho neveria. Pretože - aby sme mohli slúžiť Bohu, treba v neho veriť; ale netreba veriť v diabla, aby sme mu slúžili (A. Gide). S istotou mu slúži veľa ľudí, ktorí sa nechajú slepo ovládať svojimi náruživosťami, takými ako lakomstvo, zmyselnosť či túžba po moci. Netreba preceňovať vplyvy satana a všade vidieť diabla. Satan nie je bohom zla. Satan nemá nad ľuďmi inú moc okrem tej, ktorú mu dajú oni sami.

Takých, zopakujme, je veľa. Hoci teda netreba preháňať diabolské vplyvy - neslobodno ich ani podceňovať. V nejakej chvíli, keď si to človek neuvedomuje, satan môže začať svoju diverziu v srdci, ktoré je zotročené takými či inými vášňami. Robí to neprejavujúc sa, ponúkajúc zvádzajúce ilúzie, ako keby sme túžili po niečom dobrom. Klameme vtedy samých seba - a to je typické účinkovanie satana: nahovára na niečo, čo sa zdá byť dobré. Silu k boju s temnými silami získavame len od Krista. Pozerajúc na obetný oltár, pomyslíme si: prečo by mal umierať Kristus, keby sme my sami dokázali premôcť zlo? Modlime sa teda slovami Cirkvi: Pane Ježišu, klaniame sa tvojmu krížu, ktorým si vytrhol svet spod moci pekelných duchov a svojím utrpením si premohol pokušiteľa (Collectio Rituum).

YT | GTV