Meditácia na 13.07.2018

lubomir_oamgg.jpg


Piatok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“


Posielam vás ako ovce medzi vlkov

Hlavná myšlienka prečítaného textu evanjelia - to je prenasledovanie, ktoré čaká vyznávačov Krista: Vydajú vás súdom, budú vás bičovať... pre mňa... Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. A vidíme, že sa to deje vo všeobecnosti tam, kde kresťanstvo má čo povedať, kde má vplyv na život; práve tam jeho protivníci s ním bojujú. Tí, ktorí odmietajú kresťanské morálne zásady, nemajú takú odvahu, aby útočili priamo na osobu Ježiša Krista - ale zameriavajú svoju zlobu na pápeža, vysmievajú sa z Cirkvi a z jeho predstaviteľov, zosmiešňujú náboženské inštitúcie a kresťanských aktivistov. Pozorujeme takéto akcie v našich oznamovacích prostriedkoch; zlostné zádrapky sa týkajú aj nás osobne. To všetko pre mňa - hovorí Pán Ježiš; to všetko je akoby zakalkulované do jeho diela spásy. Kristus trpel, aby založil Božie kráľovstvo; tí všetci, ktorí pokračujú v jeho diele, musia mať účasť na tomto utrpení (Jeruzalemská Biblia).

Neznamená to, že sa máme v takých situáciách zachovávať ako stádo baranov, ktoré ženú na zabíjanie. Pán Ježiš predsa odporúča: Buďte teda opatrní ako hady... nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť... bude vám dané, čo máte povedať. A teda máme zaujímať jasné stanovisko voči pravde a klamú, voči dobru a zlu. Vtedy treba vedieť, čo povedať, a čo nepovedať, komu povedať a ako povedať. Odvážnemu vyznávačovi to bude „dané", sľubuje to Pán Ježiš; pretože odvážny vyznávač nevystupuje vo vlastnom mene, ale reprezentuje osobu Krista - neostane teda bez jeho podpory.

facebook_like_logo.jpg  YT | GTV