Meditácia na 18.07.2018

Streda 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 25-27

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“


Nik nepozná Otca

Ako sme počuli, nik nepozná Otca, iba Boží Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. A komu to Syn bude chcieť zjaviť? Len jednoduchým ľuďom, čiže ľuďom s úprimným srdcom. Toto zjavenie Boha najdokonalejším spôsobom obsahuje Kristovo evanjelium - a Evanjelium bolo odovzdané veľmi jednoduchými slovami.

Ohrozením pre náboženstvo sa stáva to, že ľudia strácajú záľubu v jednoduchých veciach a peknom jazyku jednoduchých formulácií. U Nemcov je známy ironický výrok: prečo má byť niečo jednoduché, ak to možno skomplikovať? Vo všeobecnosti ľudia začínajú pohŕdať tým, čo sa neblyští a nerobí hluk; radi komplikujú reč nafúkanými slovami, majú radi extravaganciu v literatúre a umení: nechápu moderné maliarstvo, modernú hudbu - ale priam sa tešia, že nechápu, lebo to pochlebuje ich márnivosti, lebo to vyhovuje ich snobizmu; ozdobujú čačkami svoje byty, autá, odev, rozhovory - a vôbec svoj štýl života, ktorý prestáva byť prirodzený. Takí ľudia nenachádzajú záľubu v Božom zjavení, konkrétne: v jednoduchých zásadách, aké zjavuje Ježiš Kristus. Ktosi napísal, že to, čo dostávame od Boha je jednoduché, ale diabol vyniká v komplikáciách (J. Green). Ľudia strácajúc záľubu v jednoduchosti - vzďaľujú sa od Boha. Pretože Boh je nekonečne jednoduchý, bez príkras, a bytie je jeho jediným bohatstvom; my tiež nepotrebujeme vyberané ornamenty, treba sa nám len usadiť v Pravde, ako vo vlastnom dome (P. Charles). Kiežby sme sa nedali zvádzať čaru falošných extravagancií, a nachádzali záľubu v tom, čo je skutočné. A najväčšou skutočnosťou, ktorá je schopná pohnúť nebo a zem -je kríž a obeta Ježiša Krista.lubomir_stancek_citat3.jpg

Priatelia, modlime sa spoločne za P. Ľubomíra: Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Odpočinutie večné, daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Panna Mária Karmelská, sv. Jozef i všetci svätí, orodujte za P. Ľubomíra ღ✞❀.

facebook_like_logo.jpg YT | GTV | celú duchovnú obnovu si môžete vypočuť tu: POSTAVIŤ SA PRED PÁNA