Meditácia na 19.07.2018

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 28-30

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“


Odhodlanie prísť k Ježišovi

Dokážeme sa tešiť z práce? Určite áno. Často sa zahĺbime do nejakej činnosti a ani si nevšímame, ako nám prejde čas. Práca nám ide od ruky, sme pozorní a vieme sa tešiť aj z maličkostí. No môže sa stať aj to, že radosť sa zmení na ťarchu. Ťarchu, pri ktorej zúfame. V takej chvíli nás chce Boh posilniť. Pred chvíľou sme počuli jednoduché pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo..“ (Mt 11,28-29a) ... ono je príjemné. Možno sa nám tieto slová zdajú trochu čudné. Veď, jarmo je ťažký drevený postroj, ktorý sa nasadzuje na jedného alebo viaceré voly. Pripája sa k náradiu, ktoré ťahajú voly. Takéto jarmo má byť pre nás príjemné? Samozrejme nemôžeme brať všetko doslovne. Sme ľudia a nie zvieratá. Napriek tomu, cítime každý deň na svojich ramenách rôzne jarmá, bremená. Boh prináša do nášho života nový pohľad na život a prácu. Hovorí jednoduché: „Poď! Poďte ku mne!“ Takáto obyčajná požiadavka býva veľmi neobyčajná. Potvrdzujú to viaceré udalosti zo Svätého písma. Keď Ježiš povolával prvých učeníkov, povedal im: „Poďte za mnou..!“ Keď kráčal po mori, povedal Petrovi: „Poď!“ Keď videl na mýtnici sedieť Matúša, povedal mu: „Poď za mnou!“ Koho povoláva Ježiš dnes? Dnes hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Povoláva nás všetkých. Pozýva nás, aby sme prišli k nemu, so všetkými našimi ťažkosťami. No je zaujímavé, že on nehovorí: „Poďte ku mne všetci, tu si oddýchnete, tu sa nebudete namáhať.“ On nás vyzýva, aby sme zobrali na plecia jeho jarmo! Často je nám zaťažko žiť podľa toho, čo nám dáva Boh - podľa prikázaní. Svet nás dokonca vedie k tomu, aby sme si mysleli, že to je niečo, čo nás brzdí v živote. Áno, dodržiavať prikázania – to od nás vyžaduje istú námahu, úsilie, snaženie. Niekedy priam hrdinské úsilie v boji proti hriechu. Je to však jarmo príjemné. V konečnom dôsledku nám prikázania prinášajú slobodu. Bez nich by sme v živote blúdili.

My ale nechceme blúdiť. Chceme odpovedať na Ježišovo jednoduché, no silné volanie: „Poď za mnou!“ Chceme kráčať po ceste prikázaní, nie hriechu. Jarmo hriechu je totiž ťaživé a neznesiteľné. Dobre to poznáme, keď spáchame nejaký hriech. Keď ideme v živote na vlastnú päsť, bez Božieho požehnania. Keď sa namáhame a nevieme ako ďalej. Pristúpme k Bohu v tejto chvíli. Nebojme sa! On je prvý, ktorý nás vidí! On nás pozýva. Oddýchnime si v náručí Boha. Dovoľme Bohu vstúpiť do nášho vnútra. Ježišu, ty nás dnes jednoducho pozývaš k sebe. „Poďte za mnou!“ My ti odpovedáme v tichosti nášho srdca. Každý jeden z nás: “Tu som, Pane! Ďalej chcem ísť s tebou!“ Amen.lubomir_stancek_citat4.jpgPriatelia, modlime sa spoločne za P. Ľubomíra: Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Odpočinutie večné, daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Panna Mária Karmelská, sv. Jozef i všetci svätí, orodujte za P. Ľubomíra ღ✞❀.
Zároveň prosím všetkých priaznivcov Meditácií Ľubomíra Stančeka i priateľov, aby vytrvali v modlitbách za P. Ľubomíra a dali za neho odslúžiť sväté omše. Verím, že ani jedna z obiet nezostane bez odmeny.


facebook_like_logo.jpg YT | GTV | celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť tu: ČO ODO MŇA ŽIADA JEŽIŠ?