Meditácia na 30.07.2018

Pondelok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 31-35

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“


Duchovný vzrast

Maličké zrnko, ktoré vyrastie do veľkých rozmerov a kvas (čiže droždie), ktorý spôsobuje vzrast cesta - uznal Pán Ježiš za správny obraz nebeského kráľovstva (či Božieho kráľovstva), lebo označujú tú istú skutočnosť. Zrno a kvas poukazujú na tie zásoby energie, ktoré tkvejú v Božom kráľovstve. Povedzme jasne: Božie kráľovstvo, ktoré hlása Kristus, je kráľovstvom vzrastu; iné Božie kráľovstvo nie je, inakšie sa nemôže realizovať. Alebo toto kráľovstvo vzrastá - alebo vôbec nie je. A teda Kristus vylučuje z tohto kráľovstva minimalizmus a minimalistov, ktorí hovoria: dobre je, ako je; akého si ma, Pane Bože, stvoril, takého ma máš atď.

Človek, ktorý má ambície uskutočňovať Božie kráľovstvo: vo svojom srdci, vo svojom živote, vo svojom spoločenstve, vo svojom svete; človek, ktorý vedome smeruje do nebeského kráľovstva - nemá právo uviť si hniezdočko na nejakom bode svojho rozvoja a povedať: dosť, toľko čnosti mi stačí; taký človek sa zastavil za hranicami kráľovstva. Našou úlohou je teda prehlbovať a rozmnožovať svoju vieru, nádej a lásku; ustavične vzrastať vo svojej  trpezlivosti, ovládaní, ochote, vernosti... Za tento vzrast, za takéto kráľovstvo Kristus dáva svoj život. Nechže jeho obeta nebude zbytočná. 

prednáška z duchovného cvičenia: DUCHOVNÝ ŽIVOT 
facebook_like_logo.jpg | YT | GTV Priatelia, spojme sa každý deň v modlitbe - Korunke Božieho milosrdenstva za P. Ľubomíra Stančeka.