Meditácia na 28.08.2018

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 23-26

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“


Pokrytectvo

A ko počujeme, Pán Ježiš nevyberá slová, keď karhá zákonníkov a farizejov. Počuť slovo: Pokrytci! Zdá sa, že pre Ježiša existoval len jeden hriech, ktorý sa nedal odčiniť: pokrytectvo... Pokrytectvo je opakom lásky, základu všetkých kresťanských čnosti.. Pokrytectvo nielen spochybňuje všetky čnosti, ale aj nepomerne znásobuje všetky chyby (R. Bruckberger). Pokrytcom povedal Kristus: Beda! Kto je pokrytcom - Pán Ježiš definuje veľmi prakticky: je to človek, ktorý dodržiavajúc maličkosti - a to demonštratívne ich dodržiavajúc (!) -chce touto ukážkovou horlivosťou zakryť svoje zásadné morálne nedostatky; a to je preciedzanie komára pri súčasnom prehĺtaní ťavy. A takýto sa tiež chytá drobných chýb svojich blížnych - aby odvrátil pozornosť od seba. Tak to už je, že práve tí majú najviac čnosti v slovách, ktorí ju nemajú v srdci. Nábožné slová a gestá sú pre nich len dymovou clonou, ktorá má zakryť ich vážne morálne nedostatky: nedostatok spravodlivosti, lásky, ba dokonca aj viery, ako to jasne počujeme. Aby sme nenasledovali farizejov - usilujme sa byť vo vnútri takými, akými sa chceme ukázať ľudským očiam navonok. Aby vtedy, ako to ktosi pekne povedal - Boh pozeral z našich očí tak, ako sa pozerá z okna vlastného domu (H. Malewska).

Nesmieme však prehliadnuť určitú podrobnosť dnešnej výpovede Pán Ježiša: Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. To znamená, že k celku nášho morálneho postoja patrí aj vernosť v tých drobných veciach (či zdanlivo drobných); Kristus vôbec ich nepodceňuje! Pozerajúc na Kristovu obetu, dozveďme sa tiež, že pokrytec nikdy neodpúšťa, ak ho odhalíme. Krista zabili práve tí, ktorým pripomenul ich pokrytectvo a verejne ho odsúdil. To mu nemohli odpustiť. A my buďme otvorení voči slovám pravdy, hoci by bola pre nás nepríjemná.

YT | GTV