Meditácia na 07.09.2018

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 5, 33-39

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“


Záplata na starej látke

Rôzne asociácie a reflexie môže vzbudzovať táto nová záplata na starej látke. Neraz človek ľutuje peniaze na nejaký nový odev – a usiluje sa staré zachrániť záplatami. Ľutuje peniaze – alebo ľutuje starinu, lebo si za mnohé roky na ňu zvykol. Niečo podobné sa deje možno v našom duchovnom živote. Človek si zvykol na určitý pohodlný, hoci nie chvályhodný štýl života, na svoje nie najlepšie záľuby, na svoje ustálené spôsoby konania, na svoje jedny a tie isté hriešky – a ťažko mu príde niečo v tom zmeniť. Pritom sa však usilovne snaží nadobudnúť si dobrý výzor, vytvoriť milé zdanie, zachovať dobré sebavedomie. Za týmto účelom vykonáva rôzne náboženské praktiky, dokonca dobré skutky, často pristupuje k spovedi a sv. prijímaniu – ale to je všetko, to sú len čoraz novšie záplaty na starej látke a stále tento človek zostáva v starom, ošúchanom, ufúľanom obleku. Nanič sú tie nové záplaty, ak sa niekto nesnaží obnoviť vnútorne, ak sa nesnaží duchovne pretvoriť. Ak sa každá spoveď nespája s úprimným rozhodnutím polepšiť sa a s túžbou obrátiť sa – málo prinesú tieto časté spovede a rozhrešenia; bude to len záplata na záplate, ktoré majú akosi zachrániť a zakryť neslávnu starinu. Teda miesto donekonečna plátať, volajme ku Kristovi pri každom stretnutí s ním, ako nám to hovorí sv. Pavol: Obleč ma, Pane, do „nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti" (Ef 4, 24).

YT | GTV