Meditácia na 13.10.2018

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

 Čo zachovávať?

Celá ľudská kultúra existuje v slove a skrze slovo. Neudivuje teda, že Pán Ježiš blahoslaví tých, ktorí počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Blahoslavení sú predovšetkým tí, ktorí toto slovo vidia, ktorí ho neprehliadajú. Neraz sa evanjelium prirovnáva k bani na drahokamy. Každý tu prečítaný úryvok je určitou takou baňou na drahokamy; ide o to, aby sme v tejto bani videli ten jeden diamant, ktorý je určený mne a taký sa tam určite nachádza. A teda vidieť. A potom zachovávať. Pán Ježiš kladie zvláštny dôraz na zachovávanie Božieho slova. Jasná vec: ak sme už našli tento diamant, tak ho treba strážiť ako oko v hlave. Strážiť - to znamená nielen zachovávať toto slovo v pamäti, ale zachovávať ho v praktickom každodennom konaní. Vidieť a zachovávať Božie slovo je toho hodné, lebo je to slovo, ktorému Kristus venoval svoj život a ktoré potvrdil svojou smrťou. Týmto živým, vteleným Slovom, sa stal on sám - a strážiť Božie slovo, znamená strážiť samého Krista vo svojom srdci i vo svojom živote...

meditacie__evanjelilzacia.jpg

YT | GTV