Meditácia na 11.11.2018

32. nedeľa v Cezročnom období | Mk 12, 41-44

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“


lubomir_stancek_citat5.jpg

Falošne alebo autenticky nábožný

Text evanjelia, ktorý sme si prečítali, zobrazuje dva protikladné postoje veriacich a nábožných ľudí. Povedzme presnejšie: jeden postoj je falošne nábožný a druhý autenticky nábožný. Prvý postoj, reprezentovaný zákonníkmi, bol len zdaním nábožnosti: dlhé a sťaby horlivé modlitby, ktoré uspokojovali pýchu týchto učených mužov a zaisťovali im materiálny zisk, z čoho však ani Boh nemal chválu, ani veriaci duchovný úžitok. Takých postihne prísnejší súd – predpovedá Pán Ježiš. A druhý postoj, šľachetný a hodný nasledovania – to je postoj obetavého skutku tej vdovy. Pán Ježiš teda výrazne poukazuje na pravidlo, ktoré potvrdzuje aj naša každodenná skúsenosť. Ak nábožnosť sa vykazuje jedine náboženskými praktikami – bude len nábožnosť reklamy, bude mŕtva a nepresvedčivá pre svet. Ale pravá nábožnosť preukazuje sa skutkom, životom. A každý hodnotný skutok musí byť obetou. Môže to byť obeta času, zdravia, síl, nervov, môže to byť obeta tých „drobných mincí", obeta malá v ľudských očiach (čo koho zaujíma koľko nás to stalo?), ale ako tá minca vdovy, ktorá si zasluhuje Kristovu pozornosť a pochvalu (On jediný vie, koľko nás to stálo!).

S dôverou pozeráme počas Najsvätejšej obety na kríž Ježiša Krista, ktorý tiež bol ničím, bol „bláznovstvom" v hodnotení sveta. Ale ten skutok, tá obeta, sú schopné pohnúť nebo i zem.

YT | GTV | Duchovné cvičenie: BUDETE MI SVEDKAMI