Meditácia na 06.12.2018

Štvrtok po 1. adventnej nedeli | Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,` vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."

 

Ježiš - múdry radca

Ježiš nám poukazuje na to, že ten, kto uskutočňuje jeho slová, je múdry staviteľ a stavia svoj dom nielen na skale, ale aj s poriadnymi základmi. No ten, čo počúva a nekoná, je nemúdry, pretože tak, ako dom na piesku aj samotné počúvanie slova, bez uskutočňovania prináša iba zdanlivý úžitok, ktorý vyjde práve vtedy navnivoč, keď sa má osvedčiť. Poslucháčovi však, ktorý to, čo si vypočul, aj uskutočňuje, stanú sa Pánove slová silou a požehnaním. 

Samotné uskutočňovanie slov sa nám musí stať vnútorným poriadkom, ktorý obstojí v skúške aj v najťažších búrkach a povodniach útrap a pokušení. No na to, aby sme tieto slová mohli uskutočňovať, musíme ich dobre poznať. Žiadny človek totiž nemôže vykonať to, čo nepozná. Boh nám dal skrze svojho syna návod, ako si postaviť dom na skale, no my vo svojej pýche si vravíme, že ho nepotrebujeme, že to zvládneme aj bez neho. A tak potom sa nám často stáva, že pri pohľade do minulosti vidíme iba kopu ruín, a stačí len tak málo, aby sme si postavili duchovný život podobný hradu, ktorý vydrží aj najväčšie obliehania nepriateľa satana.

Čítajme, priatelia, Sväté písmo, ako najdokonalejší plán nášho života, aby sme ho dobre poznali. Veď tento plán pre nás nevytvoril nejaký vedec alebo filozof, ale ten, kto nás pozná a vie, čo je pre náš život najlepšie - náš dobrý Boh. Amen.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia 2017