Meditácia na 04.01.2019

Piatok vo Vianočnom období | Jn 1, 35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

meditacie_ls_vianoce.jpg

Človek mieni, Pán Boh mení

Máme svoje životné plány, sny, predsavzatia a nie je zriedkavé, že jedno stretnutie, jedna udalosť ich zmení. V našom živote došlo už k mnohým stretnutiam a zmenám. Nemusíme snívať, čo by bolo, keby sme sa neboli stretli, nebolo by manželstva, kde by sme bývali, čo by bolo...? Realita je dnes taká, aká je. Aj s Ježišom sme sa už mnoho ráz stretli. Iste vieme povedať, že stretnutia s ním zmenili náš život. Koľkokrát to bolo?! Potom sme dlho prežívali pokoj, radosť, ale aj vážne chvíle. Zobudili sme sa po hriechu, nevere, spoznali sme nezmysel dovtedy žitého života. Nezáleží na tom, aké bolo naše prvé stretnutie s Ježišom, aké boli tie ostatné, ale jedno si dnes máme a musíme uvedomiť: aj dnes Ježiš nás oslovuje a pozýva za sebou.

Počúvajme jeho hlas v tichu svojej duše. On nemlčí. On hovorí a často, ale my sa zdráhame ho počuť. On nás pozýva za sebou. Oslovuje nás, aby sme radikálne zmenili postoj k hriechu, či už vo vzťahu k sebe, k Bohu, k blížnemu, alebo k veciam a udalostiam. Alebo nás vyzýva, aby sme neklesali do malomyseľnosti, neupadali do pesimizmu, nepoddávali sa strachu, nezúfali si..., aby sme zintenzívnili svoj vzťah k hodnotám, na ktoré on poukazuje a ktoré sú neodmysliteľné pre našu spásu. Nehovorí snáď práve mne, aby som viac venoval času modlitbe, duchovným veciam, svojej duši, venoval sa rodine, rodičom, deťom? ...aj k tomu nás oslovuje Baránok Boží, keď nás pozýva, aby sme ho nielen nasledovali, ale s ním aj ostávali. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg |  YT | GTV | 2017