Meditácia na 20.01.2019

2. nedeľa v Cezročnom období | Jn 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

 

Zmena k lepšiemu

Nedostatok vína môžeme chápať aj ako: nedostatok pokoja, zdravia, lásky, radosti a to nie je chybou Krista. Nemáme hľadať slová ako a čo vyčítať Kristovi, ale hľadať pravú príčinu, čím sme si to spôsobili. Boh nám ponúka svoju milosť. Vyzýva nás k spolupráci. Máme možnosť veci zvrátiť. Spomeňme si, že Ježiš vzal stranou apoštolov na horu Tábor, kde sa premenil...  Prečo odkladám napríklad s možnosťou zúčastniť sa na duchovných cvičeniach? Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv... Prečo s patričnou nábožnosťou, prípravou a čistým srdcom často Krista v Eucharistii neprijímam? Ježiš vzkriesil mŕtveho Lazára.

Ježiš chce aj môj mŕtvy život duše zmeniť. Ježiš chce môj večný život. Prenasledovateľa Šavla obrátil. Boh chce urobiť zo mňa svojho svedka, šíriteľa svetla, pokoja, lásky, aby som bol soľou, kvasom, svetlom, sieťou pre svoje okolie. Ježiš chce nás už tu na zemi a raz vo svojom Kráľovstve mať šťastnými. Praje si, aby sme si osvojili jeho príkaz: „Choďte teda, učte všetky národy...“ (Mt 28,19). To pochopili a prijali za svoje aj učeníci na svadbe v Káne. „Jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,11). A čo my? Túžme zrealizovať slová Krista z evanjelia tak, že nie jedno zlaté zrniečko pšenice si dnes odnesieme, ale poklad viery, ktorý je našou nádejou. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018