Meditácia na 25.01.2019

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 16, 15-18

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Nechceme blúdiť životom, strácať čas

Príbeh o mníchoch hovorí, že tí vyčítali v starých knihách, že kdesi na konci sveta je miesto, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa nájsť toto miesto. Museli pritom podstúpiť mnoho útrap, zriecť sa veľa vecí, prekonať ťažkosti, nepríjemnosti, strach, rozmary počasia i ľudí. Túžba, že tam na tom mieste ich čaká Boh, ich pobádala vpred. Koľkokrát snívali, že bude stačiť prejsť bránou! Tak sa predsa písalo na starých pergamenoch. Napokon po rokoch, unavení, na konci života a síl našli to, čo hľadali: dvere do neba. Zaklopali. Natešení, plní očakávania, vzrušení srdcom vstúpili. Onemeli. Spoznali, že sú v kláštore, ktorý kedysi pred rokmi opustili, keď sa vybrali do sveta hľadať miesto, kde sa zem dotýka neba.

Poznáme svoje práva i povinnosti a práve príbeh nám pripomína, že tu a dnes, za týchto okolností a nikde inde, a nie inokedy máme Bohom určené miesto. Keď plníme svoje povinnosti a obohacujeme sa svojimi právami, vtedy sme svedkami, kde sa zem dotýka neba. Život na zemi žitý v intenciách Boha, ktoré na každého z nás právom kladie, je život, o ktorom povieme, že je predsieňou neba. Naše svedectvo života potrebuje Boh, aby nás odmenil ako spravodlivý Sudca. Naše svedectvo potrebujú naši blízki, pretože vtedy im dokazujeme svoju pravú lásku. Máme urobiť všetko preto, aby sme vo svojom okolí videli dostatočne jasne svedectvá viery, nádeje a lásky. Vtedy na Ježišove slová: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15) pred odchodom k Otcovi dávame najlepšiu odpoveď. Ak nenájdeme Krista za života tu na zemi, nebudeme s ním ani po smrti v nebi. Nezabúdajme, nebo nie je iný svet! Kráľovstvo Božie je tu na zemi, je v nás. Na nás je, aby sme ho s milosťou Božou v sebe a okolo nás budovali. Zem je miesto, kde se buduje nebo. Navždy sme spojení so svojím svetom, preto sa poponáhľajme ho zlepšovať a zušlachťovať v sebe a okolo seba. Amen.

YT | GTV | 2018