Meditácia na 26.01.2019

Sobota 2. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

 

Presvedčiť skutkami lásky

Každá doba má svojich robotníkov, ktorí si nevyberajú, kam pôjdu, nezakladajú si na mešci, ale prinášajú Kristov pozdrav „Pokoj tomuto domu” (Lk 10, 5). Kto prijal od Ježiša poslanie učeníka, presviedča sa o pravdivosti jeho slov. Životopisy svätých spomínajú mená ľudí, ktorí sú aj dnes príkladom, ako pracovať pre Božie kráľovstvo. Medzi nich patria sv. Bazil Veľký s rodinnými príslušníkmi - so starou matkou Makrínou, s rodičmi Bazilom a Eméliou, so sestrou a s bratom. Z dejín vieme, že nielen jednotlivci, ale i rodiny pocítili povolanie do „žatvy”. Práca v Cirkvi nie je záležitosťou iba kňazov a zasvätených, ale každého kresťana. Ježišova výzva „Choďte! Hľa, posielam vás...” (Lk 10, 3) je oslovenie v čase, keď na mape sveta vidíme, že z typických kresťanských miest a krajín sa viera vytratila či vytráca. Mestá ako Listra, Derbe, Efez a iné, kde za sv. Pavla prekvitala viera, patria minulosti. V minulosti boli veľké ťažkosti s ohlasovaním evanjelia, ale ani dnes to nie je inak.

A najväčšie ťažkosti nám robia tí, od ktorých by sme to najmenej čakali. Nejde iba o národy, ale aj o rodiny a jednotlivcov, teda našich blízkych. Preto je dôležité odpovedať na Ježišovo oslovenie plnením si svojich povinností kresťana každý podľa svojho povolania a podľa miesta, kde žijeme. Je krásne aj dnes stretnúť veriacich, ktorí pochopili Kristove slová oslovenia. Zaiste poznáme šťastie, keď pre svoje presvedčenie prinesieme obetu. Každá priložená ruka k dielu tak pri materiálnych, ako i pri duchovných dielach je konkrétnou odpoveďou na Ježišovo oslovenie. Svet presvedčíme skutkami, z ktorých bude žiariť pokoj, láska a pravda. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018