Meditácia na 01.02.2019

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 4, 26-34

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

 

Dôležitosť modlitby v živote

Uvedomujeme si, akú vážnu úlohu zohráva v našom živote modlitba? Nie iba úradne Cirkvou schválená, konaná v kostole či v rodinnom kruhu, ale modlitba vôbec. Strelné modlitby sa dajú uplatňovať vždy a všade. Verejné priznanie sa k svojej viere vie urobiť svoje. Povzdych k našim patrónom, ochrancom a najmä k Panne Márii. Napríklad: Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás! Ježiš, Mária, Jozef, zachráňte duše! Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! Svätý môj patrón a anjel strážca, stojte pri mne! Pripadne za duše v očistci: Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

Vtedy sa Bohu páčime, oslavujeme ho, a tak získame zásluhy a milosti. Takto popretkávaný život povinností a modlitby pomaly, ale isto rastie v bohatý klas na silnom steble, ktoré sa nekláti, keď príde silný vietor pokušenia, ťažkostí, nezvalí sa na zem a nezhnije ako pováľané, ale vztýčené vytrvá až do chvíle, keď príde deň žatvy. Mnoho ľudí by chcelo v duchovnom živote robiť skoky. Zo dňa na deň by chceli byť dokonalí a svätí. Vieme, že to nie je možné. Športovec trénuje, hudobník precvičuje, herec si skúša znova a znova svoju rolu a vyznávač učenia Krista chce hneď po zasiatí zrna modlitby žať? Ako si nevieme predstaviť život bez vzájomného dorozumievania sa medzi sebou, ako by sme si vedeli predstaviť náš vzťah k Bohu a náš vzrast vo viere bez modlitby? Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018 | modlitba