Meditácia na 11.02.2019

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období | Jn 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

 

Boh nerobí zázraky nasilu

Aj vy ste už počuli niečo podobné? Keby som ja bol Kristus, ja by som to ináč zariadil. Keby som bol Boh, dal by som im to pocítiť. Takéto a podobné slová až rúhania počuť z úst slabých a hriešnych ľudí. Iní ľudia, ktorí sa považujú za racionalistov, nechcú počuť o zázrakoch. Popierajú každý prejav, ktorý hovorí o Božej moci a láske. Neveria v Božiu moc. A tí istí veria v horoskopy, nosia talizmany s tým, že im pomôžu. 

Dnešné evanjelim nám podáva nový vzťah ľudstva k Bohu. Boh dal každému všetko potrebné k spáse. Každý má večné šťastie v svojich rukách. Nechcime byť Bohom. Sme však deti Božie. Plňme si svoje povinnosti. Panna Mária aj nám dáva radu, aby sme naplnili svoje srdcia, životy Božím slovom, sviatosťami a sami spoznáme už na zemi a raz aj vo večnosti, ako chutí dar, ktorý môže dať jedine Boh. Využime dnešnú svätú omšu a vyprosme si mieru natlačenú, natrasenú, pretekajúcu od Darcu všetkých cenných a vzácnych darov, ktoré ani moľ nemôže zožrať, ani hrdza zničiť a ani zlodej ukradnúť... Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | YT | GTV | meditácia 2018 | Gaudete et exsultate