Meditácia na 15.02.2019

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 31-37

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

 

Viera je dar

Dar počuť, čiže vo svojom vnútri rozoznať hlas Boží, je veľká vec. Na túto milosť Ježiš človeka často dlhšie pripravuje. Niežeby to Ježiš nedokázal hneď, v okamihu, ale človek by si tento dar nedokázal tak vážiť, byť zaň vďačný. A práve preto je dobre sa zamyslieť aj nad svojou situáciou. Občas môžeme mať dojem, že naše modlitby, prosby sú neúčinné. Opak však je pravdou, keď po čase milosť obdržíme. Často s tým, o čo sme prosili, sme si vyprosili aj ďalšie milosti. Koľkí po uzdravení tela nájdu cestu aj k viere. Koľkí po krízach viery stávajú sa stĺpmi viery pre iných. A nie sú zriedkavé mravné krízy.

Mravné poblúdenia, roky prežité v ťažkých hriechoch, spoločenstve, názoroch sú varovaním pre iných. Stáva sa, že sa ich života dotkne milosť a dostávajú sa na dobrú cestu, opúšťajú hriech, menia život, a práve títo volajú a prosia, aby sme sa zastavili, keď sa začíname rútiť do hriechov a nahovárame si, že to nič nie je. Viera je skutočne dar. Je preto správne, keď popri iných povinnostiach si vieme nájsť čas a najmä v tichu sa započúvame do hlasu svojho vnútra. Nie je vtedy na škodu otvoriť aj svoje ústa a povedať Bohu svojimi slovami o tom, čo cítim, čo ma napĺňa, tlačí, proste všetko; čím žijem a čo sa deje tak vo mne, ako aj v mojom okolí. Nie je to prehnané, keď aj táto úvaha sa môže chápať ako snaha tých, čo chceli hluchonemému sprostredkovať zdravie. Ježiš si chce nás, ktorí túžime po čistote a kráse svojho života, uchrániť od sklamaní, bolestí a často aj sĺz, nehovoriac o večnosti.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | YT | GTV | meditácia 2018 | Hriech