Meditácia na 28.02.2019

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. Lebo každý bude ohňom solený. Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“

 

Ľudský život je veľkým tajomstvom

Ľudský život je zázračným dielom Stvoriteľa. Pri všetkom stvorení povedal Boh, že je to dobré. Boli sme stvorení láskou Boha a k tejto Láske máme aj smerovať. Čokoľvek, čo by nás približovalo k hriechu, treba rozhodne vykázať zo svojho života. V našom živote sú to často malé, nenápadné skutky, nad ktorými mnohokrát mávneme rukou. Ale práve tie nás nenápadne odťahujú od tejto cesty. Ak budeme vo svojom boji veľkodušní, ak budeme mať pred sebou v živote jasný cieľ, vtedy sa budeme rozhodne snažiť naprávať aj tieto situácie, aby prestali byť prekážkou a premenili sa nám na opravdivý zisk.

Toto povedal o pekle sám Kristus a ten veru nerozprával nijaké bájky. Jeho každé slovo je pravdou. Sám povedal, že peklo je. A to nepovedal len raz. Tým chcel vyjadriť, že peklo je dôležitou pravdou, ktorú máme vážne brať na vedomie! Čomu sa môžeme naučiť z príbehu o Lazarovi a boháčovi? Pre každého z nás je v nebi pripravené miesto samým Ježišom - tak, ako nám to sľúbil. Záleží len na nás, ako vážne vieme zobrať jeho dnešnú výzvu. Našim cieľom je život, večný život v Božom kráľovstve. Preto odhoďme všetko, aby sme sa tam mohli stretnúť so všetkými milujúcimi. Amen.

facebook_like_logo.jpg | YTZlo /Hriech | Duchovný rast