Meditácia na 13.03.2019

Streda po 1. pôstnej nedeli | Lk 11, 29-32

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

 

Múdra kajúcnosť

Primerane svojmu stavu prežívam pôstnu dobu? Nie som laxný k otázkam pôstu? Nepreháňam s duchovnosťou? Ježiš pripomína: „Mužovia z Ninive... sa kajali na Jonášovo kázanie“ (Lk 11,32). Šalamún a Jonáš spoznali svoje poslanie a ich život stal sa tomu primeraný. Múdro si počínal Šalamún a Jonáš - nebojí sa vyzvať ku kajúcnosti. Ježiš je predsa väčší ako Jonáš či Šalamún a právom nám má čo pripomenúť. Svoj rozum mám primerane využiť na plnenie toho, čo mi prezentuje Cirkev.

Pôstna doba je znamením. Som primerane svojmu okoliu príkladom múdreho prežívania pôstnej doby? Je správne, že si všímame múdry prístup k pôstnym praktikám a vieme sa v nich zdokonaľovať. Vyprosím si múdrosť a rozvahu pri praktizovaní pôstu. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018 | SKÚŠKA | VIERA