Meditácia na 16.03.2019

Sobota po 1. pôstnej nedeli | Mt 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

 

Milovať všetkých

Delím ľudí na tých, ktorých mám rád a ktorých nemám rád? Keď niekto odmietol tvoj prejav lásky, ako si reagoval a znášal to? Čo zamýšľaš zmeniť u seba v spojení s príkazom lásky? Ježiš povzbudzuje: „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Podstatou lásky je nezištnosť. Slnko si nevyberá či je niekto zlý či dobrý, svieti všetkým. Strom svoj tieň v horúcom lete ponúka každému. Kvet sa delí s vôňou s každým. Skutočná láska je prístupná pre každého. Niektorých ľudí je ťažšie milovať, ale máme právo sa s nimi nepodeliť s tým, čo dostávame od Boha?

Odstraňujme pokryteckú lásku a nahraďme ju pravou, žičlivou, čistou, šľachetnou. V pravej láske rozhoduje nie to, čo cítime, ale to, čo chceme. K láske potrebujeme aj dobrú vôľu, ochotu, obetavosť a aspoň trocha úsmevu. ...ako konkrétne odpoviem na Ježišove povzbudenie o láske?

Samozrejme, je ťažké očakávať od protivníka sympatie - ale nejde o sympatie; ide o odstránenie nepriateľských pocitov v sebe. Pán Ježiš nám tu dáva praktickú radu: Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Je to možné - a ľahšie je odpustiť vinníkom, za ktorých sa modlíme. Počas svätej omše sa zhromažďujeme okolo kríža, ktorý je znakom odpustenia a ktorý neprestáva byť modlitbou odpustenia. Kristus umiera na kríži predovšetkým za nepriateľov. Naše náboženstvo vyrástlo na pôde odpustenia, je náboženstvom odpustenia.

2018 | LÁSKA | ZLO