Meditácia na 20.03.2019

Streda po 2. pôstnej nedeli | Mt 20, 17-28

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Urobiť maximum svojich možností

Najlepšie sami viete, koľko vás stojí námahy niečo dobré a hodnotné v živote dosiahnuť. Koľkokrát sa musíte úplne celí vložiť do úsilia a vydať zo seba maximum. A často sa stane aj to, čo zažila Salome, matka Zebedejových synov, jednoducho to nevyjde. A ani vtedy nestrácajte nádej a odvahu. Snažte sa urobiť všetko preto, aby ste dosiahli svoj cieľ. A to nielen všedný pominuteľný, ale aj večný nepominuteľný. Každý deň urobme maximum, aby sme sa raz mohli uchádzať o miesto u nášho nebeského Otca. A pomáhajme v tomto úsilí aj našim blízkym. Veď, určite nám na nich záleží a chceme pre nich to najlepšie. A toto je to naj. Za to raz budeme povďační svojim rodičom a priateľom.

Duchovný Neal Scott pred smrťou napísal odkaz svojim rodičom, v ktorom im ďakoval, že mu otvorili bránu do života a viedli ho cestou do večného života a nie do večnej smrti. Snažme sa žiť tak, aby sme raz aj my mohli s tými, ktorých máme radi, sedieť v nebeskom kráľovstve v Božej blízkosti. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018 | YT