Meditácia na 21.03.2019

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli | Lk 16, 19-31

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Poskytnúť pomoc

Vidieť biedu okolo seba a nepodniknúť pomoc, je hazardovanie s večným životom. Myslím, že najlepší spôsob zo skúsenosti mnohých je práve pomoc prostredníctvom charity alebo nejakej charitatívnej organizácie. Lebo bezprostredná finančná pomoc konkrétnemu človeku sa v mnohých prípadoch nepotvrdila ako správna. Človek pomohol a ten druhý to zneužil. Preto aj v tejto oblasti sa snažme podľa svojich možností pomáhať. Mnohým to naozaj pomohlo v núdzi a posunulo ich to z okraja spoločnosti. Dobro sa vždy oplatí konať aj v tejto oblasti.

A ešte jedna vec - vážme si všetko, čo máme a ďakujme Bohu, že nepociťujeme hlad a smäd. Bože, vďaka ti, že máme svoj každodenný chlieb. Prosíme ťa za všetkých, ktorí ho nemajú. A odplať životom večným tých, ktorí sa o nich starajú. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018