Meditácia na 05.04.2019

Piatok po 4. pôstnej nedeli | Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

 

Spoznávať Boha

V čom a ako spoznávam Boha vo svojom živote? Je moje poznanie primerané veku a poslaniu? V čom je moja rezerva spoznávať Boha? Ježiš vyčíta Jeruzalemčanom: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete“ (Jn 7,28). Katechizmus učí, že na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznávali, a okrem toho mu slúžili a raz prišli do neba. Ježiša poznáme, keď prijmeme jeho poslanie. Svoje srdce i oči otvárajme pre jeho božstvo. Ježiša spoznávame najmä v Cirkvi, skrze ňu v Božom stvorení a vo sviatostiach. Čim viac si zamilujeme Boha, tým viac sa ho snažíme poznať a Bohu patriť.

Láska k Bohu od nás vyžaduje úplné sa darovanie a podriadenie jeho vôli. Na otázku rodnej sestry: „Kde spoznal tak dokonale Krista?“, odpovedal sv. Tomáš Aqvinsky: „Pod krížom.“ Učme sa stať pod krížom, i pri svätej omši, tak verne ako skupina verných na Golgote a spoznáme Ježiša svojho Boha plnšie, jasnejšie v nás prospech.

Návrh na osvojenie si: Nebyť spokojný s tým, ako dnes poznám Krista.

facebook_like_logo.jpg | 2018