Meditácia na 06.04.2019

Sobota po 4. pôstnej nedeli | Jn 7, 40-53

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

 

Kristove slová

Ako a nakoľko počúvam Božie slová? Moja skriptúra a vôbec vzťah k Svätému písmu o čom hovorí? Zdokonaľujem sa v citáciách zo Svätého písma? Sluhovia farizejom o Ježišovi hovorili: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7,46). Rabíni a zákonníci rozprávali teoreticky a diskusne a Ježiš hovoril záväzným spôsobom, keď kládol jasné a ťažké požiadavky. Hovoril dôrazne v duchu, že to tak má byť a nie inakšie a tak treba konať! Ježiš nás vystríha tak vo veciach viery a mravov pred pohodlným relativizmom. Viera a mravy to neznamená, že to môže byť tak aj tak. Ježiš nenúti k viere ani nasledovať ho, ale kto sa už rozhodol uveriť mu a nasledovať ho, musí prijať jeho rozhodné požiadavky, tak a tak musí byť a nie ako sa ti páči. Ježiš definuje aj nám požiadavky. Zo Svätého Písma a Tradície ich učiteľský úrad učí a nemôže nás pred nimi dišpenzovať. Ježiš svojim životom a smrťou potvrdil svoju náuku.

Návrh na osvojenie si: Stať sa odborníkom na Božie slová. Už dnes v niečom konkrétnom si to uvedomím.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | Protagonisti kultúry smrti a ich zvrátenosť bez hraníc