Meditácia na 07.04.2019

5. pôstna nedeľa | Jn 8, 1-11

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

 

Milosrdný Ježiš

Koľko ľudí trpí za svoje rôzne hriechy! Prečo trpia? Či Ježiš nevolá: Poďte ku mne všetci, ktorí ste hriešni...? Ježiš je milosrdný. On vzal naše hriechy na kríž a zomrel za nás. Zmieril nás s Otcom. On jediný má právo nám aj odpustiť a odpúšťa. On nechce našu večnú záhubu, ale naše večné šťastie. Ježišovi neprajníci vyčítali, že drží s hriešnikmi, ako sa vtedy nazývali asociáli, mýtnici, zločinci, neviestky. Ježiš chcel odstrániť zlo, hriech, nie ľudí. Ježiš i dnes miluje hriešnikov, nie však hriech. Pochopili to práve tí, ktorými učitelia a vodcovia opovrhovali. Kto pochopí lásku Ježiša, uniká hriechu. Taký človek si uvedomuje veľkosť Ježišovho odpustenia. Keď nám je odpúšťaný hriech,

Ježiš hovorí aj dnes: Choď, a už nehreš“ (Jn 8,11)! Evanjelium nehovorí, čo bolo so ženou ďalej. My máme svojim životom vydávať svedectvo o Ježišovom milosrdenstve. Ježiš prišiel na zem kvôli našim hriechom. Trpel a zomrel za ne, vstal z mŕtvych a to všetko preto, že nechce smrť hriešnika, ale aby žil, a tak je našou povinnosťou odstrániť každý náš hriech. Dnes nečakajme, že nám naše hriechy vypočíta. Sami si uvedomujeme, že vedomé a dobrovoľné zrieknutie sa každého hriechu je našou povinnosťou. Rovnako nechceme nikoho súdiť pre jeho hriech. Chceme však pomôcť znášať následky hriechov. Pobyt na zemi je v určitom zmysle slova väzením. Na slobodu, do Božieho kráľovstva, sa dostane iba ten, kto uzná a oľutuje svoj hriech. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | HRIECH