Meditácia na 08.04.2019

Pondelok po 5. pôstnej nedeli | Jn 8, 1-11

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

 

Čo je príčinou jej hriechu?

S reakciou na otázku „Čo povieš ty“ (Jn 8,5)? nepočítali. „Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi“ (Jn 8,6). O tom, čo Ježiš písal, je viac názorov. V evanjeliu nie sú zaznamenané o tom Ježišove slová. Sv. Hieronym si myslí, že Ježiš písal na zem hriechy mužov žalobcov. Papíni sa nazdáva, že Ježiš písal do piesku, aby vietor odvial slová, ktoré by ľudia možno ani neboli mohli čítať bez strachu. Keď sa muži neprestávali pýtať, Ježiš vysloví vetu: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ (Jn 8,7). Sú to hlboké slová pravdy pre žalobcov. Kde je komplic ženy?

Nebolo by cudzoložnice, keby ju druhí neboli zvádzali a keby si muž bol lepšie vedel získať jej lásku. Ježiš sa dotýka sŕdc žalobcov. Uvedomujú si: zlodej by nekradol, keby srdcia boháčov boli menej tvrdé. Prostitutiek by nebolo, keby chlapi vedeli umŕtvovať svoju zmyselnosť. Potraty by sa nerobili, keby neskúsené dievčatá a matky nachádzali viac porozumenia a pomoci u druhých. Len nevinní majú právo súdiť.

Žalobcovia si uvedomujú svoju vinu, ktorá je väčšia ako spravodlivosť, ktorej sa na žene dovolávajú. Farizeji a zákonníci pri konštruovaní útoku na Ježiša zabudli, že Ježiš ich samých môže obviniť z hriechov. Uvedomili si svoje hriechy a jeden po druhom sa vytrácajú… Čo si uvedomuje žena, keď vidí rovnako hriešnych odchádzať a výrok smrti zaniká v ozvene krokov odchádzajúcich? Ona, hriešnica, stojí pred čistým, nepoškvrneným Baránkom, Bohom, Sudcom všetkých ľudí. Ježiš jediný mohol hodiť kameň. On sa však pýta: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil“ (Jn 8,10)? V krátkom dialógu Ježiš jasne hovorí žene: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď, a už nehreš“ (Jn 8,11)! Ježiš odsudzuje hriech, ale nie človeka. Ježiš nechce smrť hriešnika, ale praje si, aby ďalej žil už bez hriechu. 

facebook_like_logo.jpg | HRIECH