Meditácia na 14.04.2019

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána | Lk 22, 14 - 23, 56

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. KRÍŽOVÁ ✞ CESTA

 

Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia

Vstupujeme do Veľkého týždňa. Triumfálny vstup Ježiša ukončuje jeho pomerne krátku, iba tri roky trvajúcu intenzívnu činnosť. Ježiš využil čas, aby splnil vôľu svojho Otca, pripomenul ľuďom ich zmysel a cieľ života. Ježiš nezrušil Zákon a prorokov, ale ich naplnil. O svojom božstve dal dôkazy svojim životom, slovom i skutkami, že je predpovedaný a očakávaný Mesiáš. Udalosti Veľkého týždňa sa bytostne dotýkajú každého z nás. Boh dáva človeku nádej na večné šťastie. Je správne, že pracujeme na svojej spáse.
 
Psychiater Viktor Frankl napísal dielko «Tanec okolo zlatého prasaťa». Autor poukazuje na nárast psychicky chorých ľudí. Hoci majú všetko, nenachádzajú zmysel života a istoty prežiť. Aby zaplnili miesto v srdci - v živote, z ktorého odložili, vyhnali Krista, dávajú miesto diablovi a tancujú okolo zlatého prasaťa, čiže vidia zmysel svojho života len v peniazoch, sláve, moci, kariére, svojom tele, sexe, drogách, alkohole, neviazanosti. Skutočne takýto život nemôže byť šťastím pre nikoho. Nezmyselný život, prázdno vo vnútri, duši, srdci, nemôže sa skončiť ináč, ako psychickou chorobou, samovraždou, násilným a nezmyselným ukončením života na zemi. Vieme, že kto miluje Boha, miluje i svoj život, hoci život kríža. Ježiš povzbudzuje, že každé bremeno života nesené s ním je príjemné a ľahké. 
 
Je čas, aby sme si vo Veľkom týždni uvedomili, kam smeruje náš život. V evanjeliu jasne nachádzame svoju cestu, jej zmysel i cieľ. Nemusíme sa báť, že niekomu sme na posmech, že niekto sa díva na vieru a Boha ako na niečo, čo bolo kedysi dávno. V radosti i v starostiach veríme a vyznávame, že Kristus je naša cesta, pravda i život. Amen.
 
facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018 | ✞ KRÍŽOVÁ CESTA