Meditácia na 28.04.2019

2. Veľkonočná nedeľa | Nedeľa Božieho milosrdenstva | Jn 20, 19-31

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

 

Aj Ty buď milosrdný

Veľkonočné udalosti nás posilňujú vo viere, dnes príklad sv. apoštola Tomáša upevňuje nás v tom, aby sme nepohŕdali Božím milosrdenstvom. Boh je nekonečný vo svojom milosrdenstve, avšak aj vo svojej spravodlivosti. Naše hriechy majú svoj počet a svoju mieru, avšak milosrdenstvo Božie mieru nemá. Pre Božie milosrdenstvo si nechceme a nemáme zúfať, i keby počet a veľkosť našich hriechov bol veľký. Sv. Augustín povedal: „Žiaden hriešnik nech nezúfa, ale pozerá na milosrdenstvo Božie a nech sa kajá.“ Ježišove slová a jeho znamenia nie sú minulosť. Aj dnes Ježiš hovorí: „Pokoj vám“ (Jn 20,28). On sám je naším pokojom. Aj vo veľkonočnej dobe, ktorá bude končiť o päťdesiat dní zoslaním Ducha Svätého, vnímajme vnuknutia Božej lásky. Láska je viac, než môžeme vidieť...

Istý muž pozoroval chlapčeka, ako si na lúke púšťa šarkana. Bolo mu však čudné, že nikdy sa nepozrie hore, ako sa šarkan vznáša v oblakoch. Prišiel teda bližšie a zistil, že chlapček je slepý. Spýtal sa: „Rád sa hráš so šarkanom?“„Áno, veľmi rád.“ Muž však nemohol potlačiť svoju zvedavosť. Spýtal sa: „Ako to? Veď ho nevidíš?“ Chlapec odpovedal: „Nevidím ho, ale cítim ako pošklbáva za povrázok.“

Aj keď nie vždy sme schopní vidieť Božiu lásku, Božie milosrdenstvo na tomto svete, ale môžeme ho spoznať podľa množstva účinkov. Prísľub Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sestre Faustíne si vyprosujme pri dnešnej eucharistickej slávnosti, nech aj nás naplní milosrdenstvom a pokojom. „Ježišu, dôverujem v Teba.“ Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018 | Božie Milosrdenstvo