Meditácia na 06.05.2019

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 22-29

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

 

Oddanosť Bohu

Keď prijímame hoci i našim pričinením od Pána Boha dobrá, milosti a požehnania, vtedy sme Bohu oddaní. Najmä, keď sa to týka materiálnych dobier. Ježiš nás oslovuje, aby sme sa snažili získať čo najviac toho, čo raz môže byť odmenené pri stretnutí s ním ako Bohom-Sudcom. Ježiš má radosť, keď robíme všetko pre svoju spásu. Veľkou chybou z našej strany je nestálosť. Ako s aprílovým počasím. Je správne, aby sme sa aj v duchovnom živote často dokázali zastaviť, skontrolovať, prehodnotiť svoju aktivitu. Nestálosť a prílišná citovosť v našej viere je viac na škodu ako na osoh. Je správne vedieť prijať od Boha nielen dobré, ale aj z nášho pohľadu zlé, to znamená bolesť, neúspech, chorobu a podobne. Keď prijmeme aj tieto veci ako vôľu Božiu, vtedy prijímame skutočne všetky znamenia. Pri zdravej výžive je zásada pestrosť stravy a pravidelný prísun vitamínov. V duchovnej oblasti je správne, keď vieme prijímať od Pána Boha tak dobré a príjemné veci, ako aj ťažšie a nepríjemné. Je tiež potrebné zriekať sa z našej strany náladovosti. Tá náš duchovný život neobohatí, ale poškodí. Prosiť Boha len vtedy, keď je už zle, nemať času vedieť častejšie sa Bohu poďakovať, zabúdať pravidelne odprosiť za svoje hriechy, je nesprávne. Pokrm, ktorý je nám ponúknutý, je Eucharistia. Už sme sa presvedčili, že pravidelné prijímanie je prevencia proti každému zlu-hriechu. Keď prijímame Telo Pána Ježiša, podnikáme vážny krok k vyváženému duchovnému životu. Keď prijímame, dostávame posilu, ktorá nám pomáha byť pevní, stáli a rozhodní v konaní dobra.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018