Meditácia na 12.05.2019

4. veľkonočná nedeľa | Jn 10, 27-30

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

 

Kňaz

Život v rukách Boha Otca je ťažký, ale bezpečný. Nič lepšie nemôžeme urobiť, ako dôveru vložiť do rúk Pána Ježiša. Ježiš má dostatok zelenej paše. Ježiš jediný môže povedať: „Ja im dávam večný život“ (Jn 10,28). Dobrý pastier nie je hrobár, ale najlepší záhradník. Kňaz nevysluhuje sviatosti sebe, ale bratom a sestrám. Lieči rany a nedbá na svoje. Je moderný, ale nie je nepriateľ Cirkvi. Príbuznými kňaza sú všetci núdzni, opustení, hladní a smädní, prenasledovaní a väznení, čistého srdca, pokorného ducha, pravdiví, spravodliví, verní v maličkostiach... Učme sa riadiť nielen kozmické koráby, ale najprv seba a potom okolie, ak sme skutočne verní Kristovi. Budujme nielen cesty a mosty medzi sebou, ale najmä tie vnútorné, často neviditeľné. Stavajme šťastie len na spojení s pravdou a láskou. Iného falošného šťastia sa zrieknime. Pravému šťastiu nič neuškodí. Kňaz má poznať dobro a blaho, ku ktorému má viesť, inštruovať, formovať svojich veriacich. Dobrý pastier na začiatku storočia v ničom nezaostáva za Ježišom - Dobrým Pastierom, dobrými pastiermi z predchádzajúcich dôb.

Dnešný deň je čas modliť sa za nové povolania. Uvedomiť si, že máme chrániť svojich pastierov duší od každého zla, straty cti, dobrého mena, od pohoršení, zvodov, zákernosti... Nedeľa Dobrého Pastiera je čas poďakovať sa svojim kňazom: modlitbou, slovom... za povzbudivé slová, za čas venovaný pri vysluhovaní sviatostí, za osobné a spoločné stretnutia, za modlitby, príklad života, za cestu, ktorá vedie ku Kristovi - najväčšiemu Dobrému Pastierovi. Kňaz je človek, muž, môže mať svoje chyby, pády, dokonca i zo svojich hriechov sa musí rovnako vyznávať. Kňaz má byť však herold, posol, oznamovateľ Božieho posolstva. Modlime sa za služobníkov Pána: „Pane Ježišu, pastier ľudských duší, naplň silou, svetlom, radosťou, pravdou, odvahou srdcia kňazov. Prosíme pre nich všetko potrebné pre ich a našu spásu.“ Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | knihy: Kňaz rétor | Kňaz