Meditácia na 13.05.2019

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 10, 1-10 | Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

 

Ježiš je skutočne jediný Pastier svojich oviec

Každého z nás pozná po mene. Každý z nás má ním určené poslanie. Nikoho nevylučuje zo svojho košiara. Nie sme na svete, aby sme boli Bohu pre zábavu. Pre Ježiša nie sme v tom zmysle, aby nás okrádal, zabíjal či ničil. Ježiš nie je zlodej, naopak, Ježiš prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. Máme však povinnosti voči Ježišovi. Máme rozpoznať jeho hlas od falošných pastierov, zvodcov, zlodejov a zbojníkov. Za cudzím hlasom nesmieme ísť. Od každého iného pastiera máme sa vzdialiť, ujsť a nepočúvať na hlas falošného, nepravého pastiera. Pastierom nie je len kňaz, ale aj rodič, aj brat či sestra. Ovcou som ja, ty, my. Na našom vzťahu k Bohu záleží. Je správne, že chápeme a vieme, čo nám Ježiš povedal, a že jeho hlas pre nás nie je cudzí.

Keď pozriete na dieťa, vnúča, keď sa rozpomenieme na hlas človeka, na ktorý sa po rokoch nedá zabudnúť, myslíme, kto je pastier, ovca, kedy a prečo. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018 | PANNA MÁRIA