Meditácia na 16.05.2019

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 13, 16-20

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

 

Som poslaný

Ako môžem definovať svoje povolanie? Čo je zmyslom a cieľom môjho života? Ktorých chýb sa dopúšťam na svojom povolaní? Ježiš nám pripomína: „Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: - „Ten, ktorý je môj chlieb, zodvihol proti mne pätu“ (Jn 13,18). V Evanjeliu sv. Jána, Ježiš štyridsať razy hovorí o svojom osobnom poslaní, s akým prichádza od Boha otca. Maša misia - poslanie žiada od nás vieru. Ako posol od Boha mám si byť vedomý svojich práv a povinnosti. Moje poslanie jasne rozpoznať zo spôsobu ako žijem, zmýšľam, rozprávam, konám. Môže aj o mne platiť to, čo povedali o sv. Jánovi Vianneym? "Videl som Boha v človeku." Poslanie zaväzuje. Aj keď ním môžem opovrhnúť, ho odmietnuť, musím počítať so sankciami. V poslaní, ktorým poveruje Boh, sa máme správať zodpovedne, čestne, vo viere, nádeji i láske. Ak zradím raz poslanie, už druhý raz nemusím byť novým poslaním poverený.

Návrh na osvojenie si: K svojmu poslaniu budem pristupovať ako k pokladu veľkej ceny a významu.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018