Meditácia na 22.05.2019

Streda po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

 

Prinášať ovocie

Čím a ako obohacujem seba a okolie? O čo by som sa mal vo svojom živote viac snažiť? Viem, čo odo mňa už dnes moje poslanie a postavenie vyžaduje? Ježiš povedal: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi“ (Jn 15,8). V perikope šesťkrát sme vyzvaní prinášať ovocie, veľa a často. Plnenie vôle Božej, byť otvorený Božiemu plánu, spolupracovať s Duchom Svätým. Takýto život sa nesmie báť námahy, obete, bolesti všedného dňa. Každý náš úspech je ovocím, ktoré Boh odkladá do pokladnice našich zásluh. Všetko len skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Konať len v milosti posväcujúcej, keď máme konať s úžitkom. Pravidelná sviatosť zmierenia a Eucharistia majú svoje opodstatnenie. Túžme byť v ňom, aby On mohol konať v nás.

Návrh na osvojenie si: Neuspokojiť sa s niečím povrchným, podradným, keď môžem viac...

facebook_like_logo.jpg | 2018