Meditácia na 15.06.2019

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

 

Neprisahaj! 

Apoštoli, ale i my si uvedomujeme, že láska k pravde robí prísahu zbytočnou. Musíme si uvedomiť, že dôverovať slovám blížneho nevyžaduje od nás prísahu. Uvedomujeme si, že keď naše „áno“ bude aj ich „áno“ a naše „nie“ aj ich „nie“, tak nepotrebujeme skladať prísahu, lebo to bude, a aj je zbytočná záležitosť medzi kultúrnymi, vzdelanými ľuďmi a tým viac medzi veriacimi. Toto nie je utópia. Je to ťažké dnes vo svete, keď vládne rafinovaná lož, neúprimnosť, dvojakosť, kde sa často klame. Dnes aj keď môže povedať pravdu, povie lož. Okrádame sami seba. Uvedomme si, že veľmi záleží od nás, či budeme mať odvahu dôsledne a radikálne hovoriť pravdu. Uvedomme si však, že len tak získame dôveru a podporíme ľudskú dôstojnosť, ktorá sa prejavuje jednoduchým slovom. Pozrime si len raz správy. Samý komentár... Správy a udalosti zveličujeme, žiaľ, často len k zlému a horšiemu.

Modlime sa za vytrvalosť v dobrom. Bojujme proti hriechu. Videli ste už oklamaného klamára? Hoci prijal aj prísahu? Ak to poznáte z vlastného života, cítite zaiste svoju hanbu a porážku. Amen. 

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018