Meditácia na 12.07.2019

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

 

Priatelia, P. Ľubomír Stanček, CM 12. júla 2018 odišiel k nášmu Otcovi. Spojme sa v modlitbách za neho. Ďakovné sv. omše (okrem iných) na tento úmysel (1. výročie): 12. júla v Kamennej Porube, 13. júla o 18:30 hod. vo Štvrtku nad Váhom a 14. júla 2019 o 08:00 hod. v Bošáci.

"...To, čo dávaš Ty Bože, neberieš preč, pretože to, čo je tvoje, je aj naše, ak my sme tvoji. Život je večný, láska nesmrteľná. Smrť je iba horizont, a horizont nie je ničím - iba hranicou pre naše oči. Zdvihni nás, Boží Syn, aby sme videli ďalej. Očisť naše oči, aby sme videli jasnejšie. Pritiahni nás bližšie k tebe, aby sme spoznali, že sme bližšie k našim milovaným, ktorí už sú pri Tebe. A kým pripravuješ miesto pre nás, pripravuj aj nás pre to šťastné miesto, aby sme mohli byť naveky tam, kde si Ty. Amen." /úryvok z modlitby od Fr. Bede Jarretta, O.P.lubomir_oamgg.jpg

Veniec života vyžaduje vernosť až do smti

V živote sa dostávame do situácií, akoby nás niekto nečakane hodil do vody - možno aj rozbúrenej. Aj takéto konštatovanie počúvame: „Keď si sa dal na more, musíš plávať; ak si išiel na vojnu, musíš bojovať.“ Na začiatku kurzu sa najskôr oboznamujeme s podmienkami. To urobil aj Majster pre svojich učeníkov: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov“ (Mt 10,16a).

Na to isté Ježiš pripravuje aj nás. Obraz oviec medzi vlkmi podčiarkuje nebezpečenstvo, ktoré sprevádza misiu učeníkov. Potrebujú veľkú dávku odvahy. Odvážny však nie je ten, kto tvrdí, že sa nebojí, ale iba ten, kto si aj napriek strachu zachová pokoj a rozvahu. Odvahu má ten, kto napriek tlakom a konfliktom koná podľa svedomia. Už dávny rímsky mysliteľ Seneca sa vyjadril: „Žiť znamená bojovať.“ Pán Ježiš nám však hovorí viac - pozýva nás do svojej rodiny: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32). Podobne nám odvahu dodávajú slová mládežníckej piesne, ktorá znázorňuje prototyp dôvery v Boha: „Budem ako strom zasadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.“ Amen.

 

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018